Môn Toán Lớp 8 giúp em với ạ em đag cần gấpppp

Question

Môn Toán Lớp 8 giúp em với ạ em đag cần gấpppp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-8-giup-em-voi-a-em-dag-can-gapppp

in progress 0
Lyla 2 tháng 2022-03-29T00:26:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-29T00:27:44+00:00

  Đáp án:

   $a) 51^3 = 132651$

  $b) 89^3 +33.89^2 +3.121.89 +11^3$

  $ = (89+11)^3$

  $ = 100^3$

  $ = 1000000$

  $c) 23^3 -9.23^2 +27.23-27$

  $ = (23-3)^3$

  $ = 20^3$

  $ = 8000$

   

  0
  2022-03-29T00:27:53+00:00

  Đáp án:

  \(c.8000\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a{.51^3} = {\left( {50 + 1} \right)^3} = {50^3} + {3.50^2}.1 + 3.50 + 1\\
   = 125000 + 7500 + 150 + 1\\
   = 132651\\
  b{.89^3} + {3.89^2}.11 + {3.89.11^2} + {11^3}\\
   = {\left( {89 + 11} \right)^3}\\
   = {100^3} = 1000000\\
  c{.23^3} – {3.23^2}.3 + {3.23.3^2} – {3^3}\\
   = {\left( {23 – 3} \right)^3} = {20^3} = 8000
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )