Môn Toán Lớp 8 Giúp em với ạ. Phân tích đa thức thành nhân tử đó ạ

Question

Môn Toán Lớp 8 Giúp em với ạ. Phân tích đa thức thành nhân tử đó ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-8-giup-em-voi-a-phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu-do-a

in progress 0
Madeline 4 tháng 2022-08-23T06:19:19+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T06:21:10+00:00

  5. x² (x²-2)

  6.(2x-2y)(-x²+2xy-y²)

  ⇔2(x-y)-(x-y)²

  ⇔(x-y)(2-x-y)

  7.3x(x²-25)

  ⇔3x (x-5)(x+5)

  8.5xy(x-6y+9y²)

  9.36a²-(a∧4+18a²+81)

  ⇔36a²-a∧4-18a²-81

  ⇔18a²-a∧4-81

  10.m²+2mn-n²

  ⇔-(m²-2mn+n²)

  ⇔-(m-n)²

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )