Môn Toán Lớp 8 Giúp giúp giúp, chỉ cần đáp án thuii nhaaaa

Question

Môn Toán Lớp 8 Giúp giúp giúp, chỉ cần đáp án thuii nhaaaa Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-8-giup-giup-giup-chi-can-dap-an-thuii-nhaaaa

in progress 0
Alexandra 5 tháng 2022-07-03T01:39:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T01:40:44+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  `10)` Ta có:

  `\hat{M_1}+\hat{M_2}=180^{o}` `(` kề bù `)`

  `=>\hat{M_2}=180^{o}-\hat{M_1}`

  `=>\hat{M_2}=180^{o}-65^{o}`

  `=>\hat{M_2}=115^{o}`

  Lại có:
  `\hat{M_2}+\hat{MQP}+\hat{N}+\hat{P}=360^{o}` `(` định lí tổng `4` góc của tứ giác `)`

  `=>115^{o}+\hat{MQP}+60^{o}+110^{o}=360^{o}`

  `=>\hat{MQP}=360^{o}-115^{o}-60^{o}-110^{o}`

  `=>\hat{MQP}=75^{o}`

  `->` Đáp án `D`

  mon-toan-lop-8-giup-giup-giup-chi-can-dap-an-thuii-nhaaaa

  0
  2022-07-03T01:40:54+00:00

  Đáp án:

  Chọn ` D.75° `

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  ` \hat{M}(\text{ngoài}) + \hat{QMN} = 180° ` (2 góc kề bù)

  Hay ` 65° + \hat{QMN} = 180° `

  ` => \hat{QMN} = 180° – 65° = 115° `

  Xét tứ giác ` MNPQ ` có:

  ` \hat{M}(\text{trong}) + \hat{N} + \hat{P} + \hat{Q} = 360° ` (tổng 4 góc trong 1 tứ giác)

  Hay ` 115° + 60° + 110° + \hat{Q} = 360° `

  ` => \hat{Q} = 360° – 115° – 60° – 110° = 75° `

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )