Môn Toán Lớp 8 GIÚP MÌNH GIẢI MẤY CÂU NÀY MÌNH CHO TLHN LUÔN NHA

Question

Môn Toán Lớp 8 GIÚP MÌNH GIẢI MẤY CÂU NÀY MÌNH CHO TLHN LUÔN NHA Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-8-giup-minh-giai-may-cau-nay-minh-cho-tlhn-luon-nha

in progress 0
Kinsley 4 tuần 2022-07-05T00:29:30+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T00:31:20+00:00

  Câu 7
  Ta có x3 – 4×2 – 9x + 36

  = (x3 – 4×2) – (9x – 36)

  = x2(x – 4) – 9(x – 4) = (x2 – 9)(x – 4)

  = (x – 3)(x + 3)(x – 4)

  Đáp án cần chọn là: B

  Câu 8
  Ta có 2a2c2 – 2abc + bd – acd = 2ac(ac – b) + d(b – ac)

            = 2ac(ac – b) – d(ac – b) = (2ac – d)(ac – b)

  Đáp án cần chọn là: A
  Câu 9
  Ta có

  ax – bx + ab – x2 = (ax – x2) + (ab – bx)

  = x(a – x) + b(a – x) = (x + b)(a – x) nên A đúng

  x2 – y2 + 4x + 4 = (x2 + 4x + 4) – y2

  = (x + 2)2 – y2 = (x + 2 + y)(x + 2 – y) nên B sai

  ax + ay – 3x – 3y = a(x + y) – 3(x + y)

  = (a – 3)(x + y) nên C đúng

  xy + 1 – x – y = (xy – x) + (1 – y)

  = x(y – 1) – (y – 1) = (x – 1)(y – 1) nên D đúng

  Đáp án cần chọn là: B

  Câu 10
  Ta có

  56×2 – 45y – 40xy + 63x = (56×2 + 63x) – (45y + 40xy)

  = 7x(8x + 9) – 5y(8x + 9)

  Suy ra m = 8; n = 9

  Đáp án cần chọn là: A

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )