Môn Toán Lớp 8 giúp mình giải với ạ pleaseee:(

Question

Môn Toán Lớp 8 giúp mình giải với ạ pleaseee:( Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-8-giup-minh-giai-voi-a-pleaseee

in progress 0
Maria 7 tháng 2022-05-08T09:50:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T09:52:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: đáp án đó nha

   

  mon-toan-lop-8-giup-minh-giai-voi-a-pleaseee

  0
  2022-05-08T09:52:08+00:00

  Câu 1 :

  a) `4x(x-3) + x²`

  =`4x² – 12x + x²`

  =`5x² – 12x`

  b)`(x+4)(x+3) – 7x`

  =`x.x + x.3 + 4.x + 4.3 – 7x`

  =`x² + 7x + 12 – 7x`

  =`x² + 12`

  c)`(x+4)² + x – 16`

  =`x² + 8x + 16 + x – 16`

  =`x² + 9x`

  d)

  $\dfrac{4}{x+3}$ + $\dfrac{x + 27}{x² – 9}$

  = $\dfrac{4}{x+3}$ + $\dfrac{x+ 27}{(x+3)(x-3)}$

  =$\dfrac{4(x-3)}{(x+3)(x-3)}$ + $\dfrac{x+27}{(x+3)(x-3)}$

  =$\dfrac{4x – 12}{(x+3)(x-3)}$ + $\dfrac{x+27}{(x+3)(x-3)}$

  =$\dfrac{4x – 12 + x + 27}{(x+3)(x-3)}$

  =$\dfrac{5x + 15}{(x+3)(x-3)}$

  =$\dfrac{5(x+3)}{(x+3)(x-3)}$

  =$\dfrac{5}{(x-3)}$

  Bài 2 :

  a)`7a – 7b`

  =`7(a-b)`

  b)`x² – 8x + 16`

  =`x² – 2.x.4 + 4²`

  =`(x-4)²`

  c)`ax – ay + 3x – 3y`

  =`a(x-y) + 3(x-y)`

  =`(x-y)(a+3)`

  d)`x² + 6x + 9 – y²`

  =`(x² + 6x + 9 ) – y²`

  =`(x+3)² – y²`

  =`(x+3-y)(x+3+y)`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )