Môn Toán Lớp 8 Giúp mk với =-.

Question

Môn Toán Lớp 8 Giúp mk với …………….. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-8-giup-mk-voi

in progress 0
Katherine 14 phút 2022-07-21T05:01:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T05:02:51+00:00

  Ta thấy `P(1000)` chính là giá trị của `P(x)` tại `x=1000`

  Vì `x=1000` nên thay `1001 = x + 1` vào `P(x)`

  Khi đó ta được :

  `P(1000) = x^8 – x^7 (x+1) + x^6 (x+1) – x^5(x+1) + …. + x^2 (x+1) – x(x+1) + 250`

  `=  x^8 – x^8 – x^7 + x^7 + x^6 – x^6 – x^5 + …. + x^3 + x^2 – x^2 – x + 250`

  ` = -x + 250`

  Mà `x=1000` nên `P(1000) = -1000 + 250 = -750`

  Vậy `P(1000) = -750`

   

  0
  2022-07-21T05:03:11+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `P(x)=x^8-1001x^7+1001x^6-1001x^5+…+1001x^2-1001x+250`

  `=>P(x)=x^8-(1000+1)x^7+(1000+1)x^6-(1000+1)x^5+…+(1000+1)x^2-(1000+1)x+250`

  `=>P(1000)=1000^8-(1000+1)1000^7+(1000+1)1000^6-(1000+1)1000^5+…+(1000+1)1000^2-(1000+1)1000+250`

  `=>P(1000)=1000^8-1000^8-1000^7+1000^7+1000^6-1000^6-1005^5+…+1000^3+1000^2-1000^2-1000+250`

  `=>P(1000)=-1000+250`

  `=>P(1000)=-750`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )