Môn Toán Lớp 8 giúp nha :))))))))))))))))))))))))))))))

Question

Môn Toán Lớp 8 giúp nha :)))))))))))))))))))))))))))))) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-8-giup-nha

in progress 0
Samantha 4 tháng 2022-01-07T00:23:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-07T00:25:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi thời gian từ lúc xe máy khởi hành đến lúc 2 xe gặp nhau là x (h)            ĐK(x>3/5)

  Trong thời gian đó xe máy đi được quãng đường là 40x (km)

  Vì ô tô xuất phát sau xe máy 36 phút nên ô tô đi trong thời gian là x – 3/5 giờ (h) và đi được quãng đường là 60(x-3/5) (km)

  Đến lúc hai xe gặp nhau tổng quãng đường chúng đi được đúng bằng quãng đường Hưng Yên – Hà Nội(dài 64km) nên ta có phương trình

    40x + 60 (x -3/5)=64

  <=> 40x+60x-36=64

  <=>100x= 100

  <=>x=1 

  Vậy sau 1 giờ kể từ khi xe máy khởi hành hai xe gặp nhau

  0
  2022-01-07T00:25:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi thời gian từ lúc xe máy không hạnh đến lúc 2 xe ga nhau là x(h) x>3/5

  Trong thời gian đó xe máy đi được quãng đường là 40x (km)

  Vì ô tô xuất phát sau xe máy 36 phút nên ô tô đi trong thời gian là x – 3/5 giờ (h) và đi được quãng đường là 60(x-3/5) (km)

  Đến lúc hai xe gặp nhau tổng quãng đường chúng đi được đúng bằng quãng đường Hưng Yên – Hà Nội(dài 64km) nên ta có phương trình

    40x + 60 (x -3/5)=64

  <=> 40x+60x-36=64

  <=>100x= 100

  <=>x=1 ( TM)

  Vậy sau 1 giờ kể từ khi xe máy khởi hành hai xe gặp nhau

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )