Môn Toán Lớp 8 giúp tui zớiiiiiiii (tìm x nhaa)

Question

Môn Toán Lớp 8 giúp tui zớiiiiiiii
(tìm x nhaa) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-8-giup-tui-zoiiiiiiii-tim-nhaa

in progress 0
Rylee 5 tháng 2022-06-30T14:07:07+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T14:09:05+00:00

  Đáp án +Giải thích các bước giải:

  $\text{i) $x^4$ – x³ + x² – x = 0 }$

  $\text{⇔ x³( x – 1 ) + x( x – 1 ) = 0}$

  $\text{⇔ ( x³ + x )( x – 1 ) = 0 }$

  $\text{⇔ x( x² + 1 )( x – 1 ) = 0 }$

  $\text{mà: x² + 1 ≥ 1 > 0 với ∀x }$

  ⇔ $\left[\begin{matrix} x = 0 \\ x = 1 \end{matrix}\right.$

  $\text{Vậy x ∈ { 0, 1 } }$

  $\text{k) 4x² – 25 – ( 2x – 5 )( 2x + 7 ) = 0 }$

  $\text{⇔ ( 2x – 5 )( 2x + 5 ) – ( 2x – 5 )( 2x + 7 ) = 0 }$

  $\text{⇔ ( 2x – 5 )( 2x + 5 – 2x – 7 ) = 0}$

  $\text{⇔ -2. ( 2x – 5 ) = 0 }$

  $\text{⇔ 2x – 5 = 0 }$

  $\text{⇔ 2x = 5 }$

  $\text{⇔ x = $\dfrac{5}{2}$ }$

  $\text{l) x³ – 8 – ( x – 2 )( x – 12 ) = 0 }$

  $\text{⇔ ( x – 2 )( x² + 2x + 4 ) – ( x – 2 )( x – 12 ) = 0 }$

  $\text{⇔ ( x – 2 )( x² + 2x + 4 – x + 12 ) = 0 }$

  $\text{⇔ ( x – 2 )( x² + x + 16 ) = 0 }$

  $\text{⇔ x – 2 = 0 }$

  $\text{⇔ x = 2 }$

  $\text{m) 2( x + 3 ) – x² – 3x = 0 }$

  $\text{⇔ 2( x + 3 ) -x( x + 3 ) = 0 }$

  $\text{⇔ ( 2 -x )( x + 3 ) = 0 }$

  ⇔ $\left[\begin{matrix} x = 2 \\ x = -3 \end{matrix}\right.$

  $\text{Vậy x ∈ { 2, -3 } }$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )