Môn Toán Lớp 8 Giups mình với ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Question

Môn Toán Lớp 8 Giups mình với ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-8-giups-minh-voi-a-1

in progress 0
Quinn 11 tháng 2022-06-11T12:50:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-11T12:52:04+00:00

  ~ gửi bạn ~

  Giải thích các bước giải:

  \(x^2+2xy+6x+6y+2y^2+8=0\\ \Leftrightarrow\left(x+y\right)^2+6\left(x+y\right)+y^2=-8\) Ta có \(y^2\ge0\Leftrightarrow\left(x+y\right)^2+6\left(x+y\right)\le-8\) \(\Leftrightarrow\left(x+y\right)^2+6\left(x+y\right)+9\le1\\ \Leftrightarrow\left(x+y+3\right)^2\le1\\ \Leftrightarrow\left|x+y+3\right|\le1\\ \Leftrightarrow-1\le x+y+3\le1\\ \Leftrightarrow2017\le B\le2019\) \(B_{min}=2017\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+y+2021=2017\\y=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=-4\\y=0\end{matrix}\right.\) \(B_{max}=2019\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+y+2021=2019\\y=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=-2\\y=0\end{matrix}\right.\) 

  0
  2022-06-11T12:52:31+00:00

  $\\$

  `x^2+2xy+6x+6y +2y^2+8=0`

  `<=>(x+y)^2 + 6 (x+y) + 9 – 1 = -y^2`

  `<=> (x+y+3)^2  – 1^2=-y^2`

  `<=>(x+y+3-1)(x+y+3+1)=-y^2`

  `<=> (x+y+2)(x+y+4)=-y^2`

  `<=> (x+y+2021 –  2019)(x+y+2021 – 2017)=-y^2`

  `<=> (B-2019)(B-2017)=-y^2`

  Do `y^2\ge 0 => -y^2 ≤0`

  `=> (B-2019)(B-2017) ≤ 0`

  TH1 :

  `B-2019 ≤ 0, B-2017 ≥ 0`

  `<=>B ≤ 2019, B ≥ 2017`

  `<=> 2017 ≤ B ≤ 2019` (T/M)

  TH2 :

  `B-2019 ≥ 0, B-2017 ≤ 0`

  `<=>B ≥ 2017, B ≤ 2017` (L)

  Do đó : `2017 ≤ B ≤ 2019`

  $\bullet$ `2017 ≤ B`

  `=>min B=2017`

  Dấu “`=`” xảy ra khi :

  `x+y+2021=2017, y=0`

  `<=> x+2021=2017, y=0`

  `<=>x=-4, y=0`

  Vậy `min B=2017<=>x=-4, y=0`

  $\bullet$ `B ≤ 2019`

  `=> max B=2019`

  Dấu “`=`” xảy ra khi :

  `x+y+2021=2019, y=0`

  `<=>x+2021=2019,y=0`

  `<=>x=-2,y=0`

  Vậy `max B=2019<=>x=-2,y=0`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )