Môn Toán Lớp 8 Hai lớp 8A, 8B có tổng 95 học sinh. Trong đợt quyên góp sách vở tặng các em học sinh vùng lũ lụt mỗi học sinh lớp 8A ủng hộ 5 quyển, mỗ

Question

Môn Toán Lớp 8 Hai lớp 8A, 8B có tổng 95 học sinh. Trong đợt quyên góp sách vở tặng các em học sinh vùng lũ lụt mỗi học sinh lớp 8A ủng hộ 5 quyển, mỗi học sinh lớp 8B ủng hộ 3 quyển. Tính số học sinh của mỗi lớp, biết rằng cả 2 lớp ủng hộ được 379 quyển.
(LẬP BẢNG GIÚP TỚ VỚI) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
1 năm 2022-05-07T16:08:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T16:09:27+00:00

  Đáp án:

   Lớp `8A`: 47 HS

   Lớp `8B`: 49 HS

  Giải thích các bước giải:

  Gọi `x` (học sinh) là số học sinh của lớp `8A` `(x<95,x∈N∈N*)`

  => Số `hs` lớp `8B` là:  `95-x` (học sinh)

  Do đó :
  Lớp `8A` ủng hộ `5x` (quyển)

  Lớp `8B` ủng hộ `3(95-x)` (quyển)

  Vì cả hai lớp ủng hộ được `379` quyển sách nên ta có phương trình:

  `5x+3(95−x)=379`

  ⇔`5x+285-3x=379`

  ⇔`x=47 (thỏa mãn)`

  Vậy số học sinh lớp `8A` là `47` học sinh

  số học sinh lớp `8B` là `48` học sinh

   

  0
  2022-05-07T16:09:37+00:00

  Gọi `x` (học sinh) số học sinh của lớp 8A$(x∈N*;x<95)$

  Số học sinh lớp 8B là `95-x` (học sinh)

  Tổng số sách lớp 8A ủng hộ là: `5x`(quyển)

  Tổng số sách lớp 8B ủng hộ là: `3(95-x)` (quyển)

  Theo đề bài ta có phương trình:

  `5x+3(95-x)=379`

  `⇔5x+285-3x=379`

  `⇔5x-3x=379-285`

  `⇔2x=94`

  `⇔x=47(N)`

  Vậy số học sinh của lớp 8A là `47` học sinh

  Số học sinh lớp 8B là `95-47=48`học sinh

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )