Môn Toán Lớp 8 helppppppppppppppppppppp

Question

Môn Toán Lớp 8 helppppppppppppppppppppp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-8-helppppppppppppppppppppp

in progress 0
Adalynn 8 tháng 2022-09-01T09:13:37+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T09:14:58+00:00

  `text{Vì ΔABC cân tại A}`

  `->` \(\left\{ \begin{array}{l}\hat{ABC} = \hat{ACB}\\AB = AC\end{array} \right.\) 

  `text{Ta có}`

  `BD` `text{là phân giác của}` `hat{ABC}`

  `CE` `text{là phân giác của}` `hat{ACB}`

  `hat{ABC} = hat{ACB}`

  `-> hat{ABD} = hat{DBC} = hat{ACE} = hat{BCE}`

  `text{Xét ΔABD và ΔACE có}`

  `text{A chung}`

  `AB = AC`

  `hat{ABD} = hat{ACE}`

  `-> ΔABD = ΔACE (g.c.g)`

  `-> AE = AD`

  `-> ΔAED` `text{cân tại A}`

  `-> hat{AED} = hat{ADE} = (180^0 – \hat{A})/2`

  `text{Mà}`

  `hat{ABC} = hat{ACB} = (180^0 – \hat{A})/2`

  `-> hat{AED} = hat{ABC}`

  `text{Mặt khác hai góc này ở vị trí đồng vị}`

  `-> ED //// BC`

  `->` \(\left\{ \begin{array}{l}EDBC\ \text{là hình thang}\\\hat{CED} = \hat{ECB}\\\hat{EDB} = \hat{DBC}\end{array} \right.\) 

  `text{Lại có}` `hat{ABC} = hat{ACB}`

  `-> EDBC ` `text{là hình thang cân}`

  `text{Xét ΔEDB có}`

  `hat{EBD} = hat{DBC} = hat{EDB}`

  `-> ΔEDB` `text{cân tại E}`

  `-> EB = ED`

  `text{Mà}` `EDBC` `text{là hình thang cân}`

  `-> EB = DC = ED`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )