Môn Toán Lớp 8 Hình chữ nhật có thêm yếu tố nào sau đây là hình vuông ? A. Hai đường chéo bằng nhau hoặc hai cạnh kề bằng nhau B. Hai cạnh kề bằng nh

Question

Môn Toán Lớp 8 Hình chữ nhật có thêm yếu tố nào sau đây là hình vuông ?
A. Hai đường chéo bằng nhau hoặc hai cạnh kề bằng nhau
B. Hai cạnh kề bằng nhau hoặc có một góc vuông
C. Hai cạnh kề bằng nhau hoặc hai đường chéo vuông góc
D. Hai đường chéo bằng nhau hoặc có một góc vuông
Giúp e vs mn
Helppp me Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kylie 5 ngày 2022-05-07T12:10:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T12:11:53+00:00

  Đáp án:

   Đáp án:A

  Giải thích các bước giải:

   Hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt

  =>Hai đường chéo bằng nhau

  =>Hai cạnh kề bằng nhau

  *Vì hình chữ nhật đã có góc vuông

  =>A

  0
  2022-05-07T12:12:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Hình chữ nhật có thêm yếu tố nào sau đây là hình vuông ?

  A. Hai đường chéo bằng nhau hoặc hai cạnh kề bằng nhau

  B. Hai cạnh kề bằng nhau hoặc có một góc vuông

  C. Hai cạnh kề bằng nhau hoặc hai đường chéo vuông góc

  D. Hai đường chéo bằng nhau hoặc có một góc vuông

  * Vì các cạnh hình vuông bằng nhau và đường chéo bằng nhau nên thêm yếu tố này thì hình chữ nhật chắc chắn là hình vuông

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )