Môn Toán Lớp 8 Kết quả khai triển của hằng đẳng thức (x + y)3 là:

Question

Môn Toán Lớp 8 Kết quả khai triển của hằng đẳng thức (x + y)3 là: Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Remi 5 tháng 2022-07-03T11:10:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T11:12:03+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `(x + y)^3`

  `= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3`

  Áp dụng `(A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3`

  0
  2022-07-03T11:12:37+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

   `(x+y)^3` 

  `=` `x^3` `+` `3x^2y` `+` `3xy^2` `+` `y^3`

  `*` Áp dụng hằng đẳng thức số `4`

  `(a+b)^3` `=` `a^3` `+` `3a^2b` `+` `3ab^2` `+` `b^3`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )