Môn Toán Lớp 8 Khi thực hiện phép chia, phép chia lấy phần nguyên, phép chia lấy phần dư của hai số 14 và 5, có các kết quả là

Question

Môn Toán Lớp 8 Khi thực hiện phép chia, phép chia lấy phần nguyên, phép chia lấy phần dư của hai số 14 và 5, có các kết quả là Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maria 2 ngày 2022-01-14T13:30:38+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-01-14T13:32:01+00:00

    Khi thực hiện phép chia, phép chia lấy phần nguyên, phép chia lấy phần dư của hai số 14 và 5, có các kết quả là: (trong ảnh).

     

    mon-toan-lop-8-khi-thuc-hien-phep-chia-phep-chia-lay-phan-nguyen-phep-chia-lay-phan-du-cua-hai-s

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )