Môn Toán Lớp 8 làm hộ mik bài 5 với

Question

Môn Toán Lớp 8 làm hộ mik bài 5 với Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-8-lam-ho-mik-bai-5-voi

in progress 0
Charlie 4 tháng 2022-01-14T03:12:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T03:13:34+00:00

  Đáp án:

   Min=2020

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  P = {x^2} + 4{y^2} + 9 + 2.x.2y + 2.x.\left( { – 3} \right) + 2.2y.\left( { – 3} \right) + {y^2} – 6y + 9 + 2020\\
   = {\left( {x + 2y – 3} \right)^2} + {\left( {y – 3} \right)^2} + 2020\\
  Do:\left\{ \begin{array}{l}
  {\left( {x + 2y – 3} \right)^2} \ge 0\\
  {\left( {y – 3} \right)^2} \ge 0
  \end{array} \right.\forall x;y\\
   \to {\left( {x + 2y – 3} \right)^2} + {\left( {y – 3} \right)^2} \ge 0\\
   \to {\left( {x + 2y – 3} \right)^2} + {\left( {y – 3} \right)^2} + 2020 \ge 2020\\
   \to Min = 2020\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x + 2y – 3 = 0\\
  y – 3 = 0
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  y = 3\\
  x =  – 3
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  0
  2022-01-14T03:14:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-toan-lop-8-lam-ho-mik-bai-5-voi

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )