Môn Toán Lớp 8 Lúc 7h có một xe máy khởi hành từ A với vận tốc 30km/h.Sau đó một giờ người thứ hai cũng đi xe máy từ A đuổi theo với vận tốc 45km/h. H

Question

Môn Toán Lớp 8 Lúc 7h có một xe máy khởi hành từ A với vận tốc 30km/h.Sau đó một giờ người thứ hai cũng đi xe máy từ A đuổi theo với vận tốc 45km/h. Hỏi đến mấy giò thì người thứ hai đuổi kịp người thứ nhất ? Nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km?
Giúp với, làm dc vote 5* Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Katherine 2 tuần 2022-07-05T07:53:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. minhuyen
  0
  2022-07-05T07:54:03+00:00

  Đáp án:

   ở dưới

  Giải thích các bước giải:

   Gọi t là thời gian người thứ hai mới đuổi kịp người thứ nhất (t>0)

  Thời gian xe máy thứ 1 đi được đến lúc xe máy thứ 2 khởi hành là 8 giờ – 7 giờ = 1 giờ

  Theo đề bài ta có pt :

  30t = 45 (t-1)

  ⇔30t = 45t – 45

  ⇔ 15t = 45

  ⇔ t = 3(n)

  Vậy sau 7 + (3-1) = 9 giờ người thứ hai mới đuổi kịp người thứ nhất và nơi gặp nhau cách A là 30 x 3 = 90km

   

  0
  2022-07-05T07:54:41+00:00

  Đáp án:

  Nơi gặp nhau cách A $90$ km, người thứ hai đuổi kịp lúc $10$ giờ.

  Lời giải:

  Gọi $x$ (km) là quãng đường cách A khi hai người gặp nhau.

  Đk: $x>0$

  Thời gian người thứ nhất đi là: $\dfrac{x}{30}$

  Thời gian người thư hai đi là: $\dfrac{x}{45}$

  Mà người thứ hai xuất phát sau 1 giờ, ta có phương trình:

  $\dfrac{x}{30} – \dfrac{x}{45}= 1$

  $x=90$

  Thời gian người thứ hai đuổi kịp người thứ nhất là: $\dfrac{90}{45} =2$ giờ

  Vậy nơi gặp nhau cách A $90$ km, người thứ hai đuổi kịp lúc $7 + 1 + 2 = 10$ giờ.

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )