Môn Toán Lớp 8 Mẫu số của một phân số (không chắc chắn là phân số tối giản) lớn hơn tử số của nó 12 đơn vị. Nếu tăng cả tử số và mẫu số thêm 5

Question

Môn Toán Lớp 8 Mẫu số của một phân số (không chắc chắn là phân số tối giản) lớn hơn tử số của nó 12 đơn vị. Nếu tăng cả tử số và mẫu số thêm 5 đơn vị thì được phân số mới là 1/2.
Phân số ban đầu là.? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2022-03-23T06:10:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-23T06:12:09+00:00

  * chúc bn học tốt ^&^

  Đáp án:

  Phân số cần tìm là: 

  Giải thích các bước giải:

  Gọi tử số là 

  Mẫu số là x+12 (điều kiện x+12≠0,x∈Z)

  Phân số ban đầu là 

  Nếu tăng cả tử và mẫu thêm 5 đơn vị ta được phân số mới là:

  Theo đề ra, phần số mới bằng  nên ta có:

  Vậy phân số cần tìm là 

   

  0
  2022-03-23T06:12:21+00:00

  Đáp án:

  Phân số cần tìm là: $\dfrac{7}{19}$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi tử số là $x$

  Mẫu số là $x+12$ (điều kiện $x+12\ne0,x\in\mathbb Z$)

  Phân số ban đầu là $\dfrac{x}{x+12}$

  Nếu tăng cả tử và mẫu thêm 5 đơn vị ta được phân số mới là:

  $\dfrac{x+5}{x+12+5}=\dfrac{x+5}{x+17}$

  Theo đề ra, phần số mới bằng $\dfrac12$ nên ta có:

  $\dfrac{x+5}{x+17}=\dfrac{1}{2}$

  $⇒2(x+5)=x+17$

  $⇔ 2x+10=x+17⇔x=7$

  Vậy phân số cần tìm là $\dfrac{7}{19}$.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )