Môn Toán Lớp 8 mọi người giúp e với ạ , e đag cần gấp

Question

Môn Toán Lớp 8 mọi người giúp e với ạ , e đag cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-8-moi-nguoi-giup-e-voi-a-e-dag-can-gap

in progress 0
Daisy 9 tháng 2022-08-12T20:34:03+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T20:35:09+00:00

  Đáp án:

  c) \(x = \dfrac{1}{2}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)DK:x \ne \left\{ { – 3; – 1;1} \right\}\\
  b)D = \left[ {\dfrac{{2x + 2 – x + 1}}{{\left( {x – 1} \right)\left( {x + 1} \right)}}} \right].\dfrac{{\left( {x – 1} \right)\left( {x + 1} \right)}}{{{{\left( {x + 3} \right)}^2}}} + \dfrac{{x + 1}}{{2\left( {x + 3} \right)}}\\
   = \dfrac{{x + 3}}{{{{\left( {x + 3} \right)}^2}}} + \dfrac{{x + 1}}{{2\left( {x + 3} \right)}}\\
   = \dfrac{1}{{x + 3}} + \dfrac{{x + 1}}{{2\left( {x + 3} \right)}} = \dfrac{{2 + x + 1}}{{2\left( {x + 3} \right)}}\\
   = \dfrac{{x + 3}}{{2\left( {x + 3} \right)}} = \dfrac{1}{2}\\
  c)D\left( x \right) =  – 2{x^2} + 2x\\
   \to  – 2{x^2} + 2x = \dfrac{1}{2}\\
   \to  – 4{x^2} + 4x – 1 = 0\\
   \to  – {\left( {2x – 1} \right)^2} = 0\\
   \to 2x – 1 = 0\\
   \to x = \dfrac{1}{2}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )