Môn Toán Lớp 8 nhanhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Question

Môn Toán Lớp 8 nhanhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-8-nhanhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

in progress 0
Anna 13 phút 2022-09-18T08:59:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T09:01:16+00:00

  `A=(u-v)³+3uv(u+v)`

  `A=u³-3u²v+3uv²-v³+3u²v+3uv²`

  `A=u³+6uv²-v³`

  `B=3(c-2d)(c+2d)²+3(c-2d)²(c+2d)+(c+2d)³+(c-2d)³`

  Đặt `c-2d=x;c+2d=y`

  `B=3xy²+3x²y+y³+x³`

  `B=(x+y)³`

  `B=(c-2d+c+2d)³`

  `B=8c³`

  0
  2022-09-18T09:01:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) $\left(u-v\right)^3+3uv\left(u+v\right)$

  $=u^3-3u^2v+3uv^2-v^3+3u^2v+3uv^2$

  $=u^3+6uv^2-v^3$

  b) Đặt `c-2d=a,c+2d=b` thế vào:

  `=3ab^2+3a^2b+b^3+a^3`

  `=(a+b)^3`

  `=(c-2d+c+2d)^3`

  `=8c^3`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )