Môn Toán Lớp 8 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a. 36a4-y2 b. 6×2 +x -2

Question

Môn Toán Lớp 8 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a. 36a4-y2 b. 6×2 +x -2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
27 phút 2022-09-18T18:09:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T18:10:38+00:00

  Đáp án:a=(6a-y)(6a+y) ,b=(2x-1)(3x+2) 

   

  Giải thích các bước giải:

  a. 36a4-y2= (6a)2-y2= (6a-y)(6a+y) 

  b.6×2 +x -2 = 6×2+4x -3x -2

  = 2x( 3x+2) – (3x+2) = (2x-1)(3x+2) 

   

  0
  2022-09-18T18:11:00+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  a)

  `36a^4-y^2`

  `=(6a^2)^2-y^2`

  `=(6a^2-y)(6a^2+y)`

  b)

  `6x^2+x-2`

  `=6x^2+4x-3x-2`

  `=(6x^2+4x)-(3x+2)`

  `=2x(3x+2)-(3x+2)`

  `=(2x-1)(3x+2)`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )