Môn Toán Lớp 8 phân tích đa thức sau thành nhân tử x mũ 2 – 6x+8 x mũ 2 – 6x -16

Question

Môn Toán Lớp 8 phân tích đa thức sau thành nhân tử x mũ 2 – 6x+8
x mũ 2 – 6x -16
3x mũ 2 + 2x-1
x mũ 3 +5x mũ 2 + 6x Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Josephine 12 tháng 2022-04-08T05:04:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. Giải thích các bước giải:

   Picture ~

  mon-toan-lop-8-phan-tich-da-thuc-sau-thanh-nhan-tu-mu-2-6-8-mu-2-6-16

  0
  2022-04-08T05:06:04+00:00

  Đáp án:

  a) (x -2)( x – 4)

  b)( x + 2)( x – 8)

  c) ( x + 1)( 3x -1)

  d) x( x + 2)( x +3)

  Giải thích các bước giải:

  a) x² – 6x + 8

  = ( x² – 4x ) – ( 2x – 8)

  = x ( x – 4) – 2 ( x – 4)

  = ( x – 2)( x – 4)

  b) x² – 6x  – 16

  = ( x² – 8x ) + ( 2x – 16)

  = x( x – 8) + 2( x – 8)

  = ( x + 2)( x – 8)

  c) 3x²  + 2x – 1

  = ( 3x² + 3x ) – ( x + 1)

  = 3x( x + 1) – ( x +1)

  = ( x + 1)( 3x -1)

  d) x³  + 5x² + 6x

  = x( x² + 5x + 6)

  = x[ (x² + 2x) + ( 3x + 6)]

  = x [ x ( x + 2) + 3 ( x + 2)]

  = x( x + 2)( x + 3)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )