Môn Toán Lớp 8 rút gọn -(x-3)(X^2-2x+5)-x(x+1)(1-x)

Question

Môn Toán Lớp 8 rút gọn -(x-3)(X^2-2x+5)-x(x+1)(1-x) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arianna 30 phút 2022-07-25T13:58:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T13:59:22+00:00

  `-(x-3)(x^2-2x+5)-x(x+1)(1-x)`

  `=(-x+3)(x^2-2x+5)-x(x+1)(1-x)`

  `=-x^3+5x^2-11x+15 -(x^2+x)(1-x)`

  `=-x^3+5x^2-11x+15+x^3-x`

  `=5x^2-11x+15-x`

  `=5x^2-12x+15`

  0
  2022-07-25T13:59:38+00:00

  `-(x-3)(x^2-2x+5)-x(x+1)(1-x)`

  `=(3-x)(x^2-2x+5)-(x^2+x)(1-x)`

  `=3x^2-6x+15-x^3+2x^2-5x-(x^2-x^3+x-x^2)`

  `=5x^2-11x+15-x^3+x^3-x`

  `=5x^2-12x+15`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )