Môn Toán Lớp 8 Tìm x 4x^2 – 1 – (2x +1) = 0

Question

Môn Toán Lớp 8 Tìm x
4x^2 – 1 – (2x +1) = 0 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kennedy 4 tháng 2022-01-13T21:35:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T21:37:10+00:00

  Ta có :4x^2 – 1 – (2x +1) = 0

  =)( 2x-1)(2x+1)-(2x+1)=0

  =)(2x+1)(2x-1-1)=0

  =)(2x+1)(2x-2)=0

  =)2x+1=0hoặc 2x-2=0

  =)x=-1/2 hoặc x=1

  0
  2022-01-13T21:37:14+00:00

  $4x^2-1-(2x+1)=0_{}$

  $⇔4x^2-1-2x-1=0_{}$

  $⇔4x^2-2x-2=0_{}$

  $⇔2.(2x^2-x-1)=0_{}$

  $⇔2.(2x^2-2x+x-1)=0_{}$

  $⇔2.[ (2x^2-2x)+(x-1)]=0_{}$

  $⇔2.[ 2x.(x-1)+x.(x-1)]=0_{}$

  $⇔2.(2x+1)(x-1)=0_{}$

  $⇔_{}$ \(\left[ \begin{array}{l}2x+1=0\\x-1=0\end{array} \right.\) $⇔_{}$ \(\left[ \begin{array}{l}x=-\frac{1}{2}\\x=1\end{array} \right.\)

  $Vậy_{}$ $x_{1}=$ $-\frac{1}{2};$ $x_{2}=1$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )