Môn Toán Lớp 8 tìm x biết: 6x^2-(2x-3)(3x+2)=1

Question

Môn Toán Lớp 8 tìm x biết: 6x^2-(2x-3)(3x+2)=1 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Anna 6 tháng 2022-05-29T05:01:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-29T05:02:17+00:00

  6x^2-(2x-3)(3x+2)=1

  => 6x^2 – (6x^2 + 4x – 9x – 6) = 1

  => 6x^2 – 6x^2 – 4x + 9x + 6 =1

  => 6x^2 – 6x^2 – 4x + 9x = 1- 6

  => 5x = -5

  => x= -1

  0
  2022-05-29T05:02:52+00:00

  `6x^2-(2x-3)(3x+2)=1`

  `⇒6x^2-6x^2+5x+6=1`

  `⇒5x+6=1`

  `⇒5x=-5`

  `⇒x=-1`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )