Môn Toán Lớp 8 tìm gtnn của x^2/x-1 với x >1

Question

Môn Toán Lớp 8 tìm gtnn của x^2/x-1 với x >1 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aaliyah 5 tháng 2022-01-06T16:31:20+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T16:33:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `x^2/(x-1)`

  `<=>x^2/(x-1)+1/(x-1)-1/(x-1)`

  `<=>(x^2-1+1)/(x-1)`

  `<=>[(x-1)(x+1)]/(x-1)+1/(x-1)`

  `<=>x+1+1/(x-1)`

  `<=>x-1+1/(x-1)+2`

  Áp dụng BĐT Cô-si ta có :

  `x-1+1/(x-1)>=2\sqrt{(x-1). 1/(x-1)}=2`

  `<=>x-1+1/(x-1)>=2`

  `<=>x-1+1/(x-1)+2>=4`

  `<=>Mi n=4`

  Dấu “=” xảy ra khi :

  `x-1+1/(x-1)=0`

  `<=>(x-1)^2=1`

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x-1=1\\x-1=-1\end{array} \right.\)

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=0\end{array} \right.\)

  mà `x>1`

  `=>x=2`

  Vậy `GTNN` của `x^2/(x-1)` là `4` khi `x=2`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )