Môn Toán Lớp 8 Tìm số TN có 2 chữ số, tổng các chữ số bằng 7.Nếu thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số của nó thì được 1 số lớn hơn số đã cho 180 đơn vị.

Question

Môn Toán Lớp 8 Tìm số TN có 2 chữ số, tổng các chữ số bằng 7.Nếu thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số của nó thì được 1 số lớn hơn số đã cho 180 đơn vị.
giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Cảm ơn các bạn trước nhé ! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quinn 2 tháng 2022-03-23T03:27:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-23T03:28:45+00:00

  Gọi số đó là ab, ta có:

  a0b=ab+180

  =>100a+b=10a+b+180

  =>90a-180=0

  =>a=22

  =>b=7-2=5

  Vậy số đó là 25

  0
  2022-03-23T03:29:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số cần tìm là ab

  Ta được a0b-ab=180

          -> a00+b-a0-b=180

          ->a00-a0=180

          ->a0×10-a0=180

             a0×9=180

             a0=180÷9=20

              a=2

              b=7-2=5

         Số cần tìm là 25

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )