Môn Toán Lớp 8 Tìm x thuộc Z để đa thức 2x^2 – x + 1 chia hết cho đa thức 2x +1

Question

Môn Toán Lớp 8 Tìm x thuộc Z để đa thức 2x^2 – x + 1 chia hết cho đa thức 2x +1 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Vivian 4 tháng 2022-01-14T08:25:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T08:27:19+00:00

  Đáp án:

  $x∈(-1;0)$ 

  Giải thích các bước giải:

  $2x^2-x+1 =(2x+1)(x-1)+2$

  Để $2x^2-x+1 \vdots (2x+1)⇔(2x+1)(x-1)+2 \vdots (2x+1) $ 

  $⇒2\vdots(2x+1)$

  $⇒(2x+1)∈(±1;±2)$

  $⇒x∈(-1,0)$

   

  0
  2022-01-14T08:27:35+00:00

  Sau khi thực hiện phép chia

  $\to R=2$

  Để phép chia là pháp chia hết

  $\leftrightarrow R\vdots B$

  $\leftrightarrow 2\vdots 2x+1$

  $\leftrightarrow 2x+1\in Ư(2)=\{\pm 1; \pm 2\}$

  $\to$ Bảng giá trị.

  $\begin{array}{|c|c|c|}\hline 2x+1&1&-1&2&-2\\\hline 2x&0&-2&1&-3\\\hline x&0&-1&\dfrac{1}{2}&-\dfrac{3}{2}\\\hline\end{array}$

  mà $x\in \mathbb{Z}$

  $\to x=\{0;-1\}$

  mon-toan-lop-8-tim-thuoc-z-de-da-thuc-2-2-1-chia-het-cho-da-thuc-2-1

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )