Môn Toán Lớp 8 Tính giá trị của các biểu thức sau: a) [545 – (45 + 4.25)] : 50 – 2000 : 250 + 2^15 : 2^13 b) [1104 – (25.8 + 40)] : 9 + 3^16 : 3^12

Question

Môn Toán Lớp 8 Tính giá trị của các biểu thức sau:
a) [545 – (45 + 4.25)] : 50 – 2000 : 250 + 2^15 : 2^13
b) [1104 – (25.8 + 40)] : 9 + 3^16 : 3^12 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ivy 8 tháng 2022-04-17T19:28:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-17T19:29:59+00:00

  $a)$ `[545 – (45 + 4.25)] : 50 – 2000 : 250 + 2^15 : 2^13`

  `= [545 – 145] : 50 – 8 + 2^2`

  `= 400 : 50 – 8 + 2^2`

  `= 8 – 8 + 4`

  `= 4`

  $b)$ `[1104 – (25.8 + 40)] : 9 + 3^16 : 3^12`

  `= [1104 – 240] : 9 + 3^4`

  `= 864 : 9 + 81`

  `= 96 + 81`

  `= 177`

  0
  2022-04-17T19:30:12+00:00

  `a,` `[545-(45+4.25)]:50-2000:250+2^15:2^13`

  `=[545-145]:50-8+2^2`

  `=400:50-8+4`

  `=8-8+4`

  `=4`

  `b,` `[1104-(25.8+40)]:9+3^16:3^12`

  `=[1104-240]:9+3^4`

  `=864:9+81`

  `=96+81`

  `=177`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )