Môn Toán Lớp 8 Trong các bài sau đây đều cho giả thiết tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH Bài 1:Cho AB= 7 và AC= 10. Tính BH,HC Bài 2:Cho BH= 1

Question

Môn Toán Lớp 8 Trong các bài sau đây đều cho giả thiết tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH
Bài 1:Cho AB= 7 và AC= 10. Tính BH,HC
Bài 2:Cho BH= 1 và HC= 3. Tính AB,AC
giúp em ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Charlie 2 tháng 2022-10-04T18:36:59+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T18:38:40+00:00

  Bài 1.

  Áp dụng định lý Pytago vào $ΔABC$ vuông tại $A$:

  $→BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{7^2+10^2}=\sqrt{49+100}=\sqrt{149}(cm)$

  Xét $ΔBHA$ và $ΔBAC$:

  $\widehat B:chung$

  $\widehat{BHA}=\widehat{BAC}(=90^\circ)$

  $→ΔBHA\backsim ΔBAC(g-g)$

  $→\dfrac{BH}{AB}=\dfrac{AB}{BC}$ hay $\dfrac{BH}{7}=\dfrac{7}{\sqrt{149}}$

  $↔BH=\dfrac{49}{\sqrt{149}}≈4(cm)$

  Ta có: $BH+CH=BC$

  hay $4+CH=\sqrt{149}$

  $↔CH=8,2(cm)$

  Vậy $BH=4cm,CH=8,2cm$

  Bài 2.

  Ta có: $BC=BH+HC=1+3=4(cm)$

  Xét $ΔBHA$ và $ΔBAC$:

  $\widehat B:chung$

  $\widehat{BHA}=\widehat{BAC}(=90^\circ)$

  $→ΔBHA\backsim ΔBAC(g-g)$

  $→\dfrac{BH}{AB}=\dfrac{AB}{BC}$ hay $\dfrac{1}{AB}=\dfrac{AB}{4}$

  $↔AB^2=4\\↔AB=2cm(AB>0)$

  Áp dụng định lý Pytago vào $ΔABC$ vuông tại $A$:

  $→AC=\sqrt{BC^2-AB^2}=\sqrt{4^2-2^2}=\sqrt{12}=2\sqrt 3(cm)$

  Vậy $AB=2cm,AC=2\sqrt 3cm$

  mon-toan-lop-8-trong-cac-bai-sau-day-deu-cho-gia-thiet-tam-giac-abc-vuong-tai-a-co-duong-cao-ah

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )