Môn Toán Lớp 8 X trừ 2x trừ 1 phần 5 bằng 3 phần 2 cộng 7 trừ x phần 10

Question

Môn Toán Lớp 8 X trừ 2x trừ 1 phần 5 bằng 3 phần 2 cộng 7 trừ x phần 10 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Brielle 16 phút 2022-07-21T03:22:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T03:23:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đề: x – 2x – 1/5 = 3/2 + 7 – x/10

  <=> -x – 1/5 = 17/2 – x/10 

  <=> -10x – 2 = 85 – x

  <=> -10x + x = 85 + 2

  <=> -9x = 87

  <=> x = -29/3

   

 1. dananh
  0
  2022-07-21T03:23:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-toan-lop-8-tru-2-tru-1-phan-5-bang-3-phan-2-cong-7-tru-phan-10

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )