Môn Toán Lớp 8 tttttttttttttttttttttttttttttt

Question

Môn Toán Lớp 8 tttttttttttttttttttttttttttttt Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-8-tttttttttttttttttttttttttttttt

in progress 0
Hailey 5 tháng 2022-07-03T06:37:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T06:38:39+00:00

  Gửi bn:
  x³ – 9x² = x²(x – 9)

  0
  2022-07-03T06:38:44+00:00

  `x^3-9x^2`

  `= x^2(x-9)`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )