Môn Toán Lớp 9 |x1^2-x2^2|=50 Giải hộ ạ

Question

Môn Toán Lớp 9 |x1^2-x2^2|=50
Giải hộ ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Athena 5 tháng 2022-11-09T08:20:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-09T08:21:48+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  $|x_1^2-x_2^2|=50\\\to (x_1^2-x_2^2)^2=2500(|x_1^2-x_2^2| \geq 0)\\\to x_1^4-2x_1^2.x_2^2+x_2^4=2500\\\to (x_1^2+x_2^2)^2-4(x_1.x_2)^2=2500\\\to [(x_1+x_2)^2-2x_1.x_2]^2-4(x_1.x_2)^2=2500$ Đến đây bạn thay $x_1+x_2,x_1.x_2$ vào nhé!

  0
  2022-11-09T08:22:15+00:00

  \( |x_1^2-x_2^2|=50\\↔\sqrt{(x_1^2-x_2^2)^2}=50\\↔\sqrt{x_1^4-2x_1^2x_2^2+x_2^4}=50\\↔\sqrt{(x_1^4+2x_1^2x_2^2+x_2^4)-4x_1^2x_2^2}=50\\↔\sqrt{(x_1^2+x_2^2)^2-4x_1^2x_2^2}=50\\↔\sqrt{[(x_1^2+2x_1x_2+x_2^2)-2x_1x_2]^2-(2x_1x_2)^2}=50\\↔\sqrt{[(x_1+x_2)^2-2x_1x_2]^2-(2x_1x_2)^2}=50\)

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )