Môn Toán Lớp 9 5+ 2 căn 5/ Căn 5 – 1/ căn 5 – 2 Rút gọn biểu thức,tìm mẫu chung ,tìm điều kiện xác định

Question

Môn Toán Lớp 9 5+ 2 căn 5/ Căn 5 – 1/ căn 5 – 2
Rút gọn biểu thức,tìm mẫu chung ,tìm điều kiện xác định
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-5-2-can-5-can-5-1-can-5-2-rut-gon-bieu-thuc-tim-mau-chung-tim-dieu-kien-ac-dinh

in progress 0
Reagan 7 tháng 2022-08-20T11:49:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T11:51:15+00:00

  $=\dfrac{\sqrt5(\sqrt5+2)}{\sqrt5} -\dfrac{1}{\sqrt5-2}$

  $=\sqrt5+2-\dfrac{1}{\sqrt5-2}$

  $=\dfrac{(\sqrt5-2)(\sqrt5+2)-1}{\sqrt5-2}$

  $=\dfrac{5-4-1}{\sqrt5-2}$

  $=0$

  0
  2022-08-20T11:51:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  \(\frac{5+2\sqrt{5}}{\sqrt{5}}+\frac{1}{\sqrt{5}-2}\)
  =\(\frac{(\sqrt{5}-2)(5+2\sqrt{5})-\sqrt{5}}{\sqrt{5}(\sqrt{5}-2)}\)
  =\(\frac{5\sqrt{5}+10-10-4\sqrt{5}-\sqrt{5}}{\sqrt{5}(\sqrt{5}-2)}\)
  =\(\frac{0}{\sqrt{5}(\sqrt{5}-2)}=0\)

  mẫu chung là \(\sqrt{5}(\sqrt{5}-2)\)

  điều kiện nếu có biến x thì đặt điều kiện, nếu số thì không có đặt

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )