Môn Toán Lớp 9 ai làm hộ bài 1 với ạ

Question

Môn Toán Lớp 9 ai làm hộ bài 1 với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-ai-lam-ho-bai-1-voi-a

in progress 0
Hadley 7 tháng 2022-05-08T08:33:59+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T08:35:34+00:00

  Đáp án và giải thích các bước giải:

  `a)`

  `(d)` : `y=2x+2`

  `→` Đồ thị hàm số `y=2x+2` là đường thẳng `(d)` đi qua `2` điểm `D(0;2)` và `(-1;0)`

  `(d’)` : `y=-1/2x-2`

  `→` Đồ thị hàm số `y=-1/2x-2` là đường thẳng `(d’)` đi qua `2` điểm `E(0;-2)` và `(-4;0)`

  `b)`

  `A` là giao điểm của `(d)` với `Ox`

  `→` `0=2x+2`

  `→` `x=-1`

  `→` `A(-1;0)`

  `B` là giao điểm của `(d’)` với `Ox`

  `→` `0=-1/2x-2`

  `→` `x=-4`

  `→` `B(-4;0)`

  `C` là giao điểm của `(d)` và `(d’)`

  `→` Hoành độ giao điểm là nghiệm của phương trình :

  `2x+2=-1/2x-2`

  `→` `x=-8/5`

  `→` `y=2.(-8/5)+2=-6/5`

  `→` `C(-8/5;-6/5)`

  Có :

  `AB=3`

  `BC={6\sqrt[5]}/{5}` 

  `AC={8\sqrt[5]}/{5}`

  Xét `∆ABC` có :

  `BC^2+AB^2=AB^2`

  `→` `∆ABC` vuông tại `C`

  `→` `S_{ABC}=1/{2}.BC.AC=9/5=1,8` 

  `c)` 

  Gọi góc tạo bởi `(d)` với `Ox` và `(d’)` với `Ox` lần lượt là `\alpha` và `\beta`

  Có : `OA=1` ; `OB=4` ; `OD=2` ; `OE=2`

  Xét `∆AOD` có : `\hat{AOD}=90^o`

  `→` `tan\alpha={OD}/{OA}=2`

  `→` `\alpha≈63^o26’`

  Xét `∆BOE` có : `\hat{BOE}=90^o`

  `→` `tan\beta={OE}/{OB}=1/2`

  `→` `\beta≈26^o33’`

  mon-toan-lop-9-ai-lam-ho-bai-1-voi-a

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )