Môn Toán Lớp 9 b, Tìm toạ độ giao điểm của 2 đường thẳng (D1) và (D2) bằng phép toán.

Question

Môn Toán Lớp 9 b, Tìm toạ độ giao điểm của 2 đường thẳng (D1) và (D2) bằng phép toán. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-b-tim-toa-do-giao-diem-cua-2-duong-thang-d1-va-d2-bang-phep-toan

in progress 0
Alice 13 phút 2022-07-30T07:28:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T07:30:10+00:00

  `#tnvt`

  `(D_1)y=-1/3x`

  Cho `y=0=>x=0`

  `->`Ta được điểm `A(0;0)`

  Cho `y=1=>x=-3`

  `->`Ta được điểm `B(-3;1)`

  Kẻ đường thẳng đi qua hai điểm `A` và `B` ta được đồ thị của hàm số `(D_1)y=-1/3x`

  $\\$

  `(D_2)y=x-4`

  Cho `y=0=>x=4`

  `->`Ta được điểm `C(4;0)`

  Cho `x=0=>y=-4`

  `->`Ta được điểm `D(0;-4)`

  Kẻ đường thẳng đi qua hai điểm `C` và `B` ta được đồ thị của hàm số `(D_2)y=x-4`

  $\\$

  `b,`

  Hoành độ giao điểm của hai đồ thị trên thỏa mãn phương trình:

  `-1/3x=x-4`

  `<=>x+1/3x=4`

  `<=>4/3x=4`

  `<=>x=3`

  `=>y=3-4=-1`

  `->E(3;-1)` là giao điểm của hai đồ thị trên.

   

  mon-toan-lop-9-b-tim-toa-do-giao-diem-cua-2-duong-thang-d1-va-d2-bang-phep-toan

  0
  2022-07-30T07:30:50+00:00

  Đáp án và giải thích các bước giải:

  `a)` 

  `(D_1)` : `y=-1/3x`

  `TXĐ` : $D=\mathbb{R}$ 

  Có :

  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{x}&\text{0}&\text{1}\\\hline \text{y=$\dfrac{-1}{3}$}&\text{0}&\text{$\dfrac{-1}{3}}\\\hline \end{array}

  `(D_2)` : `y=x-4`

  `TXĐ` : $D=\mathbb{R}$ 

  Có :

  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{x}&\text{0}&\text{4}\\\hline \text{y=x-4}&\text{-4}&\text{0}\\\hline \end{array}

  `b)`

  Giả sử `(D_1)` cắt `(D_2)` tại `A`

  `⇒` Hoành độ giao điểm là nghiệm của phương trình :

  `-1/3x=x-4`

  `⇔` `-4/3x=-4`

  `⇔` `x=3`

  `⇒` `y=3-4=-1`

  `⇒` `A(3;-1)`

  mon-toan-lop-9-b-tim-toa-do-giao-diem-cua-2-duong-thang-d1-va-d2-bang-phep-toan

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )