Môn Toán Lớp 9 Ba bạn A,B,C cùng chơi một trò chơi.Sau khi A chọn số tự nhiên từ 1 đến 9(Có thể giống nhau),A nói cho B mỗi tổng và C nói cho mỗi tích

Question

Môn Toán Lớp 9 Ba bạn A,B,C cùng chơi một trò chơi.Sau khi A chọn số tự nhiên từ 1 đến 9(Có thể giống nhau),A nói cho B mỗi tổng và C nói cho mỗi tích của 2 số đó.Đối thoại của B và C:
-B nói:Tôi không biết 2 số A chọn nhưng chắc chắn C cũng không biết
-C nói :mới đầu thì tôi không biết nhưng giờ thì biết rồi.Số A đọc cho tôi lớn hơn số của bạn
-B nói:À tôi biết 2 số A chọn rồi.
Số A chọn là 2 số nào?
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
24 phút 2022-07-30T12:05:44+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T12:07:00+00:00

  Đáp án:

  2 và 3

  Giải thích các bước giải:

  Gọi hai số bạn A chọn là a,b (a,b∈{1,2…,8,9}

  Vì B không biết số A chọn nên a+b ∈{4;5…;16}

  Theo giả thiết B biết chắc chắn C cũng không biết. Ta xét bảng sau:

  a;b         a+b        a.b          Các cặp có các tích = a.b

  (9;7)        16         63                (1;63) ;(3;21) ; (9;7)

  (8;7)        15         56              (1;56) ; ( 2;28) ;(4;14) ; (8;7)

  (7;7)        14         49              (1;49) ; (7;7)

  (6;7)        13         42               (1;42) ; (2;21) ; (3;14) ; (6;7)

  (5;7)        12         35                (1;35) ; (5;7)

  (4;7)        11         28                (1;28) ; (2;14) ; (4;7)

  (3;7)        10         21                (1;21) ; (3;7)

  (2;7)         9          14                 (1;14) ; (2;7)

  (1;7)         8           7                  (1;7)

  (2;5)         7           10                (1;10) ; (2;5)

  (1;5)         6           5                   (1;5)

  (1;3)         4           3                  (1;3)

  Ta thấy, nếu A nói cho C một số bất kì trong các số thuộc cột 3, C sẽ biết được hai số A chọn.

  ⇒Nếu A nói cho B một số bất kỳ thuộc cột 2, B sẽ không thể chắc chắn được rằng C cũng không biết hai số A chọn.

  ⇒ a+b=5 ⇒(a,b) = (1;4) hay (a,b) = (2;3)

  Mặt khác vì sau câu nói của B, C biết được hai số A chọn và biết được tích hai số đó lớn hơn số của B, hay tích hai số đó lớn hơn 5.

  Vậy hai số A chọn chính là 2 và 3

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )