Môn Toán Lớp 9 Bác Tư mua 1 thùng trái cây nặng 16 kg.Táo giá 50000đ/kg,xoài giá 70000đ/kg.Hỏi Bác Tư mau bao nhiêu kg táo và xoài mỗi loại,biết rằng

Question

Môn Toán Lớp 9 Bác Tư mua 1 thùng trái cây nặng 16 kg.Táo giá 50000đ/kg,xoài giá 70000đ/kg.Hỏi Bác Tư mau bao nhiêu kg táo và xoài mỗi loại,biết rằng gia tiền của thùng trái cây là 900000 đồng. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hailey 22 phút 2022-07-04T22:39:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-04T22:40:19+00:00

  Đáp án: Bác Tư mua 11 kg táo5 kg xoài.

  Giải thích các bước giải:

     Gọi số kg táo bác Tư mua là: $x(kg)_{}$ 

            số kg xoài bác Tư mua là: $y(kg)_{}$

                    $(y<x<16)_{}$ 

  Bác Tư mua 1 thùng trái cây nặng 16 kg.

  ⇒ Phương trình: $x+y=16_{}$ $(1)_{}$ 

  Táo giá 50000đ/kg,xoài giá 70000đ/kg giá tiền của cả 2 thùng trái cây là 900000 đồng.

  ⇒ Phương trình: $50000x+70000y=900000_{}$ $(2)_{}$ 

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

      $\left \{ {{x+y=16} \atop {50000x+70000y=900000}} \right.$ 

  ⇔ $\left \{ {{x=11(Nhận)} \atop {y=5(Nhận)}} \right.$ 

  Vậy bác Tư mua 11 kg táo5 kg xoài.

  0
  2022-07-04T22:40:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: giả sử có 16kg táo trong thùng: 50×16

  = 800 ngàn đồng

  số tiền hụt đi: 900-800=100k

  giá kg xoài hơn táo: 70-50=20k

  số kg xoài: 100:20=5kg

  số kg táo 16-5=11kg

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )