Môn Toán Lớp 9 Căn bậc 2 và căn bậc hai số học của các số sau bằng bao nhiêu a,-81 b,0,25 c,1,44 D,1 40/81

Question

Môn Toán Lớp 9 Căn bậc 2 và căn bậc hai số học của các số sau bằng bao nhiêu
a,-81 b,0,25 c,1,44 D,1 40/81 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Delilah 2 tháng 2022-09-25T02:37:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T02:38:38+00:00

  a, Để có nghĩa thì số trong căn bậc `2` và căn bậc `2` số học luôn $≥0$
  Vậy không có căn bậc `2` và căn bậc `2` số học của `-81`

  b, Căn bậc `2` của $0,25$ là `0,5` và `-0,5`

  Căn bậc `2` số học của $0,25$ là $:\sqrt{0,25}=0,5$

  c, Căn bậc `2` của `1,44` là $1,2$ và $-1,2$
  Căn bậc `2` số học của $1,44$ là: $\sqrt{1,44}=1,2$
  d, Căn bậc `2` của $1\dfrac{40}{81}$ là $\dfrac{11}{9}$ và $\dfrac{-11}{9}$
  Căn bậc `2` số học của $1\dfrac{40}{81}$ là $\sqrt{1\dfrac{40}{81}}=\dfrac{11}{9}$

  0
  2022-09-25T02:39:18+00:00

  $\text{Đáp án+Giải thích các bước giải:}$

  $a)$ Không có căn bậc $2$ số học của $-81$

  Không có căn bậc $2$ của $-81$

  $b)$ Căn bậc $2$ số học của $0,25$ là $0,5$

  Căn bậc $2$ của $0,25$ là $±0,5$

  $c)$ Căn bậc $2$ số học của $1,44$ là $1,2$

  Căn bậc $2$ của $1,44$ là $±1,2$

  $d)$ Có $1\dfrac{40}{81}$ = $\dfrac{121}{81}$

  Căn bậc $2$ số học của $\dfrac{121}{81}$ là $\dfrac{11}{9}$

  Căn bậc $2$ của $\dfrac{121}{81}$ là $±$ $\dfrac{11}{9}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )