Môn Toán Lớp 9 Chỉ em với em không biết làm ntn ạ

Question

Môn Toán Lớp 9 Chỉ em với em không biết làm ntn ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-chi-em-voi-em-khong-biet-lam-ntn-a

in progress 0
Ayla 5 tháng 2022-06-30T14:51:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T14:52:57+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  7,

  `x-y-2\sqrt{x-y}-3=0(x≥y≥0)`

  `<=>x-y-2\sqrt{x-y}+1-4=0`

  `<=>(\sqrt{x-y})^2-2.\sqrt{x-y}.1+1=4`

  `<=>(\sqrt{x-y}-1)^2=4`

  `\sqrt{x-y}≥0⇔\sqrt{x-y}-1≥-1>-2`

  `⇒\sqrt{x-y}-1=2`

  `⇔\sqrt{x-y}=3`

  `⇔x-y=9`

  `T=\frac{3x\sqrt{x}-3y\sqrt{y}}{x+\sqrt{xy}+y}:\frac{27}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}`

  `T=\frac{3(x\sqrt{x}-y\sqrt{y})}{x+\sqrt{xy}+y}.\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{27}`

  `T=\frac{3[(\sqrt{x})^3-(\sqrt{y})^3]}{x+\sqrt{xy}+y}.\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{27}`

  `T=\frac{3(\sqrt{x}-\sqrt{y})(x+\sqrt{xy}+y)}{x+\sqrt{xy}+y}.\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{27}`

  `T=\frac{(\sqrt{x}-\sqrt{y})(\sqrt{x}+\sqrt{y})}{9}`

  `T=\frac{x-y}{9}`

  Thay `x-y=9` vào `T` ta được:

  `T=\frac{9}{9}`

  `T=1`

  Vậy tại `x-y-2\sqrt{x-y}-3=0` thì `T=1`

  0
  2022-06-30T14:53:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $ (x – y) – 2\sqrt{x – y} – 3 = 0$

  $ <=> (x – y) – 2\sqrt{x – y} + 1 – 4 = 0$

  $ <=> (\sqrt{x – y} – 1)^{2} – 2^{2} = 0$

  $ <=> (\sqrt{x – y} – 3)(\sqrt{x – y} + 1) = 0$

  $ <=> \sqrt{x – y} – 3 = 0$ (vì $\sqrt{x – y} + 1 > 0)$

  $ <=> \sqrt{x – y} = 3 $

  $ <=> x – y = 9$

  $ T = \dfrac{3x\sqrt{x} – 3y\sqrt{y}}{x + \sqrt{xy} + y}:\dfrac{27}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}$

  $ = \dfrac{3(\sqrt{x} – \sqrt{y})(x + \sqrt{xy} + y)}{x + \sqrt{xy} + y}.\dfrac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{27}$

  $ = 3(\sqrt{x} -\sqrt{y}).\dfrac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{27}$

  $ = \dfrac{3(x – y)}{27} = \dfrac{3.9}{27} = 1$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )