Môn Toán Lớp 9 cho hàm số y = ax – 4. Tìm hệ số a, biết rằng: a) đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = 2x – 1 tại điểm có hoành độ bằng 2. b) đồ thị hàm s

Question

Môn Toán Lớp 9 cho hàm số y = ax – 4. Tìm hệ số a, biết rằng:
a) đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = 2x – 1 tại điểm có hoành độ bằng 2.
b) đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = -3x + 2 tại điểm có tung độ bằng 5. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Emery 4 tháng 2022-01-13T09:10:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T09:11:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a,Đồ thị hàm số y=ax+4 cắt đường thẳng y=2x-1 tại điểm có hoành độ bằng 2

  Suy ra:tung độ bằng 0

            Thay x=0,y=2 vào đồ thị hàm số trên ta được:

                   0=a.2-4⇔a=2

  Vậy………………

  b,Đồ thị hàm sốy=ax+4 cắt đường thẳng y=-3x+2 tại điểm có tung độ bằng 5

  Suy ra:hoành độ bằng 0

              Thay x=0,y=5 vào đồ thị hàm số trên ta được :

             5=-3.0+2⇔5=2(sai đề rồi nha bạn)

  0
  2022-01-13T09:11:41+00:00

  đặt hàm số y=ax-4 là (d).

  a) vì (d) cắt đường thẳng y=2x – 1 tại điểm có hoành độ bằng 2 => x=2, thay vào hàm số y=2x – 1 ta được:   y=2*2-1=3

  thay x=2, y=3 vào hàm số y=ax-4 ta được:   3= 2a-4 =>2a=7 => a=7/2

  Vậy……………

  b) Vì (d) cắt đường thẳng y = -3x + 2 tại điểm có tung độ bằng 5 => y=5, thay vào hàm số y=-3x+2 ta đc:    5=-3x+2 => -3x=3 => x= -1

  thay x= -1 và y= 5 vào hàm số y= ax-4 ta đc: 5=-1a-4 =>-a=9 => a=-9

  vậy………….

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )