Môn Toán Lớp 9 Cho hệ phương trình: mx + y = 2m 4x – my = m +6 a,Tìm m sao cho nghiệm (x;y) thỏa mãn 3x +y =

Question

Môn Toán Lớp 9 Cho hệ phương trình: mx + y = 2m
4x – my = m +6
a,Tìm m sao cho nghiệm (x;y) thỏa mãn 3x +y = 4/3 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arianna 9 tháng 2022-08-12T12:58:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T12:59:53+00:00

  Ta có: `3x + y = \frac{4}{3} <=> y=\frac{4}{3}-3x`

  `=>` $\left \{ {{mx-\frac{4}{3}+3x=2m} \atop {4x-m(\frac{4}{3}-3x)=m+6}} \right.$ 

  `=>` $\left \{ {{(m+3)x=2m+\frac{4}{3}} \atop {(4+3m)x=\frac{7}{3}m+6}} \right.$ 

  `=> frac{m+3}{4+3m}=\frac{2m+\frac{4}{3}}{\frac{7}{3}m+6}`

  `<=> (m+3)(\frac{7}{3}m+6) = (2m+\frac{4}{3})(4+3m)`

  `<=> \frac{7}{3}m² +13m + 18 = 8m+6m²+\frac{16}{3}m+4m`

  `<=> \frac{11}{3}m²-m-\frac{38}{3} = 0`

  `<=>`\(\left[ \begin{array}{l}m=2\\m=\frac{-19}{11}\end{array} \right.\) 

  0
  2022-08-12T13:00:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-toan-lop-9-cho-he-phuong-trinh-m-y-2m-4-my-m-6-a-tim-m-sao-cho-nghiem-y-thoa-man-3-y

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )