Môn Toán Lớp 9 cho parabol (P):y=ax ² và đt y=2x-a.Tìm a để d tiếp xúc với (P).Tìm tọa độ tiếp điểm

Question

Môn Toán Lớp 9 cho parabol (P):y=ax ² và đt y=2x-a.Tìm a để d tiếp xúc với (P).Tìm tọa độ tiếp điểm Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Parker 12 tháng 2022-04-08T10:45:39+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T10:47:22+00:00

  Đáp án:

   A(1;1); B(-1;1)

  Giải thích các bước giải:

  Phương trình hoành độ giao điểm (d) và (P):
  Ta có: \(ax^{2}=2x-a\)
  \(\leftrightarrow ax^{2}-2x+a=0\) (*) 
  Để (d) tiếp xúc (P) thì (*) có 1 nghiệm: \(\Delta’=(1)^{2}-a.a=0\)
  \(\leftrightarrow a^{2}=1\)
  \(\leftrightarrow a=\pm 1\)
  . Với a=1: (d): \(y=2x-1\); (P): \(x^{2}\)
  Phương trình hoành độ giao điểm: \(x^{2}=2x-1\)
  \(\leftrightarrow x^{2}-2x+1=0\)
  \(\leftrightarrow (x-1)^{2}=0\)
  \(\leftrightarrow x=1; y=x^{2}=1^{2}=1\)
  Tiếp điểm A(1;1)
  . Với a=-1: (d): \(y=2x+1\); (P):\( -x^{2}\)
  Phương trình hoành độ giao điểm: \(-x^{2}=2x+1\)
  \(\leftrightarrow x^{2}+2x+1=0\)
  \(\leftrightarrow (x+1)^{2}=0\)
  \(\leftrightarrow x=-1; y=x^{2}=(-1)^{2}=1\)
  Tiếp điểm B(-1;1)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )