Môn Toán Lớp 9 Cho phương trình: x² – 2(m + 1)x + 4m (1). a) Giải phương trình (1) khi m = -3. b) Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm cùng âm. c) Tì

Question

Môn Toán Lớp 9 Cho phương trình: x² – 2(m + 1)x + 4m (1).
a) Giải phương trình (1) khi m = -3.
b) Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm cùng âm.
c) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 sao cho 2×1 – x2 = -2.
Mọi người giải giúp em. EM CẢM ƠN. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valentina 17 phút 2022-12-31T17:22:08+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-12-31T17:24:07+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Khi $m=-3$

  $\to x^2-2(-3+1)x+4\cdot (-3)=0$

  $\to x^2+4x-12=0$

  $\to x^2+4x+4=16$

  $\to (x+2)^2=4^2$

  $\to x+2=4\to x=2$ hoặc $x+2=-4\to x=-6$

  b.Để phương trình có $2$ nghiệm cùng âm

  $\to\begin{cases}\Delta’\ge 0\\ x_1+x_2<0\\ x_1x_2\ge 0\end{cases}$

  $\to\begin{cases}(m+1)^2-1\cdot 4m\ge 0\\2(m+1)<0\\ 4m\ge 0\end{cases}$

  $\to\begin{cases}(m-1)^2\ge 0\\m<-1\\ m\ge 0\end{cases}$

   $\to $Không tồn tại $m$ thỏa mãn đề

  c.Ta có:

  $x^2-2(m+1)x+4m=0$

  $\to x^2-2mx-2x+4m=0$

  $\to x(x-2m)-2(x-2m)=0$

  $\to (x-2)(x-2m)=0$

  $\to x\in\{2, 2m\}$

  Để $2x_1-x_2=-2$

  Trường hợp $1: x_1=2, x_2=2m$

  $\to 4-2m=-2\to m=3$

  Trường hợp $2: x_1=2m, x_2=2$

  $\to 4m-2=-2\to m=0$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )