Môn Toán Lớp 9 Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH biết AB=3cm, AC=4cm a: Tính BC, AH, BH, CH b: Tính tỉ số lượng giác của góc B, góc C c: Tính

Question

Môn Toán Lớp 9 Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH biết AB=3cm, AC=4cm
a: Tính BC, AH, BH, CH
b: Tính tỉ số lượng giác của góc B, góc C
c: Tính góc B, góc C Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arianna 2 tháng 2022-03-22T19:51:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T19:53:22+00:00

  *Hình bạn tự vẽ*

  `a,` Áp dụng định lí pitago trong tam giác ABC vuông tại A 

  Ta có BC = $\sqrt{{AB}^2 + {AC}^2}$ = $\sqrt{3^2+4^2}$ = `5(cm)`

  Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH 

  Ta có :

  +) `AB*AC=BC*AH` ⇒ `AH = {AB*AC}/{BC} = {3+4} = 2,4 (cm)

  +) `AB^2=BC*BH ⇔ 3^2 = 5*AH ⇒ AH = 1,8 (cm)`

  +) `AC^2=BC*CH ⇔ 4^2=5*CH ⇒ CH = 3,2 (cm)`

  `b,` Xét tam giác ABC vuông tại A 

  Ta có `sinC = cosB = {AB}/{BC} = 3/5 = 0,6`

            `cosC = sinB = {AC}/{BC} = 4/5 =0,8`

            `tanC = cotB = {AB}/{AC} = 3/4 = 0,75`

            `cotC = tanB = {AC}/{AB} = 4/3`

  c) Ta có `sinC = 0,6 ⇒ C≈37^o`

               `sinB = 0,8 ⇒ B≈53^o`…

  0
  2022-03-22T19:53:42+00:00

  Xem hình.

   

  mon-toan-lop-9-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-duong-cao-ah-biet-ab-3cm-ac-4cm-a-tinh-bc-ah-bh-ch-b

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )