Môn Toán Lớp 9 Cho tứ giác lồi ABCD có AB=Ác=AD=10cm góc B=60° và góc A là 90° a,tính BD B, tính khoảng cách BH và ĐK từ B và D đến AC C, tính Hk D, v

Question

Môn Toán Lớp 9 Cho tứ giác lồi ABCD có AB=Ác=AD=10cm góc B=60° và góc A là 90°
a,tính BD
B, tính khoảng cách BH và ĐK từ B và D đến AC
C, tính Hk
D, vẽ BE vuông góc vs DC tính BE,Ce,Dc Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Josephine 1 năm 2022-04-07T22:26:38+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T22:27:57+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a,

  Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác ABD vuông tại A có AB=AD=10 (cm) nên ta có:

  \(\begin{array}{l}
  B{D^2} = A{B^2} + A{D^2}\\
   \Rightarrow B{D^2} = {10^2} + {10^2}\\
   \Rightarrow BD = 10\sqrt 2 \left( {cm} \right)
  \end{array}\)

  b,

  Tam giác ABC có AB=AC=10 (cm) và \(\widehat {ABC} = 60^\circ \) nên tam giác ABC là tam giác đều

  Do đó, H là trung điểm AC và BH⊥AC

  Áp dụng định lí Pi – ta – go vào tam giác ABH vuông tại H ta có:

  \(\begin{array}{l}
  AH = HC = \frac{{AC}}{2} = 5\left( {cm} \right)\\
  BH = \sqrt {A{B^2} – A{H^2}}  = 5\sqrt 3 \left( {cm} \right)
  \end{array}\)

  Tam giác ABC là tam giác đều nên \(\widehat {BAC} = 60^\circ  \Rightarrow \widehat {DAC} = 30^\circ \)

  Tam giác ADK vuông tại K có \(\widehat {DAK} = 30^\circ \) nên \(DK = \frac{1}{2}AD = 5\left( {cm} \right)\)

  c,

  \(\begin{array}{l}
  AK = \sqrt {A{D^2} – D{K^2}}  = \sqrt {{{10}^2} – {5^2}}  = 5\sqrt 3 \left( {cm} \right)\\
  AK > AH \Rightarrow HK = 5\sqrt 3  – 5 = 5\left( {\sqrt 3  – 1} \right)\left( {cm} \right)
  \end{array}\)

  d,

  Tam giác ADC cân  tại A (do AD=AC) nên \(\widehat {ADC} = \widehat {ACD} = \frac{{180^\circ  – \widehat {DAC}}}{2} = 75^\circ \)

  Suy ra \(\widehat {BCD} = \widehat {ACD} + \widehat {ACB} = 75^\circ  + 60^\circ  = 135^\circ  \Rightarrow \widehat {BCE} = 45^\circ \)

  Do đó, tam giác BCE vuông cân tại E

  Suy ra \(BE = CE = \frac{{BC}}{{\sqrt 2 }} = 5\sqrt 2 \left( {cm} \right)\)

  \(DC = \sqrt {D{K^2} + K{C^2}}  = \sqrt {{5^2} + {{\left( {10 – 5\sqrt 3 } \right)}^2}} \)

  mon-toan-lop-9-cho-tu-giac-loi-abcd-co-ab-ac-ad-10cm-goc-b-60-va-goc-a-la-90-a-tinh-bd-b-tinh-kh

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )