Môn Toán Lớp 9 Có ba mảnh giấy, mảnh thứ nhất ghi số 23, mảnh thứ hai ghi số 79, mảnh thứ ba cũng viết một số có hai chữ số. Cộng tất cả các số có sáu

Question

Môn Toán Lớp 9 Có ba mảnh giấy, mảnh thứ nhất ghi số 23, mảnh thứ hai ghi số 79, mảnh thứ ba cũng viết một số có hai chữ số. Cộng tất cả các số có sáu chữ số do ghép 3 mảnh bìa liền nhau thì được 2989896. Vậy mảnh giấy thứ ba viết số nào? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Remi 9 tháng 2022-08-12T11:14:07+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T11:15:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-toan-lop-9-co-ba-manh-giay-manh-thu-nhat-ghi-so-23-manh-thu-hai-ghi-so-79-manh-thu-ba-cung-v

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )