Môn Toán Lớp 9 Em có bài tập cần giải mọi người giúp em với!

Question

Môn Toán Lớp 9 Em có bài tập cần giải mọi người giúp em với! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-em-co-bai-tap-can-giai-moi-nguoi-giup-em-voi

in progress 0
Hailey 7 ngày 2022-09-23T10:50:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T10:51:48+00:00

  Đáp án 

   

  mon-toan-lop-9-em-co-bai-tap-can-giai-moi-nguoi-giup-em-voi

  0
  2022-09-23T10:52:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 12 phút=0,2 giờ

  Độ dài BC là: 

  S=v.t=0,2.3,5=0,7(km)

  Vì tam giác BCH vuông tại H nên 

  =>Sin B=$\frac{CH}{BC}$

  =>Sin 25^{0}=$\frac{CH}{0,7}$

  =>0,4226182617=$\frac{CH}{0,7}$

  =>CH≈0,2958327832(bạn tự rút gon nha)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )