Môn Toán Lớp 9 Giải giúp mình nha mn .cám ơn

Question

Môn Toán Lớp 9 Giải giúp mình nha mn .cám ơn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-giai-giup-minh-nha-mn-cam-on

in progress 0
Valerie 8 phút 2022-09-22T08:16:48+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T08:18:17+00:00

  Đáp án: $A= -3_{}$

  Giải thích các bước giải: 

      $A=_{}$ $(1-_{}$ $\sqrt[]{7})$ * $\frac{\sqrt[]{7}+7 }{2\sqrt[]{7} }$ 

        =  $(1-_{}$ $\sqrt[]{7})$ * $\frac{(1+\sqrt[]{7}) }{2 }$ 

        = $\frac{1+\sqrt[]{7}-\sqrt[]{7}-7 }{2}$ 

        = $\frac{-6}{2}$ 

        =  $-3_{}$ 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )