Môn Toán Lớp 9 Giải hộ mình đề toán với !!!

Question

Môn Toán Lớp 9 Giải hộ mình đề toán với !!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-giai-ho-minh-de-toan-voi

in progress 0
Natalia 10 phút 2023-01-01T00:30:55+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2023-01-01T00:31:59+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  \dfrac{{xy}}{{x + y}} =  – \dfrac{1}{6}\\
  \dfrac{{yz}}{{y + z}} =  – \dfrac{1}{{10}}\\
  \dfrac{{xz}}{{x + z}} =  – \dfrac{1}{8}
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \dfrac{{x + y}}{{xy}} =  – 6\\
  \dfrac{{y + z}}{{yz}} =  – 10\\
  \dfrac{{x + z}}{{xz}} =  – 8
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \dfrac{1}{y} + \dfrac{1}{x} =  – 6\\
  \dfrac{1}{z} + \dfrac{1}{y} =  – 10\\
  \dfrac{1}{z} + \dfrac{1}{x} =  – 8
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow 2.\left( {\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} + \dfrac{1}{z}} \right) =  – 6 + \left( { – 10} \right) + \left( { – 8} \right)\\
   \Rightarrow \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} + \dfrac{1}{z} =  – 12\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \dfrac{1}{z} =  – 12 – \left( {\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y}} \right) =  – 12 – \left( { – 6} \right) =  – 6\\
  \dfrac{1}{x} =  – 12 – \left( {\dfrac{1}{y} + \dfrac{1}{z}} \right) =  – 12 – \left( { – 10} \right) =  – 2\\
  \dfrac{1}{y} =  – 12 – \left( {\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{z}} \right) =  – 12 – \left( { – 8} \right) =  – 4
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x =  – \dfrac{1}{2}\\
  y =  – \dfrac{1}{4}\\
  z =  – \dfrac{1}{6}
  \end{array} \right.\\
  Vậy\,x =  – \dfrac{1}{2};y =  – \dfrac{1}{4};z =  – \dfrac{1}{6}
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )