Môn Toán Lớp 9 Giải thích từ “Quỹ tích” và “Quỹ đạo”

Question

Môn Toán Lớp 9 Giải thích từ “Quỹ tích” và “Quỹ đạo” Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ruby 4 tháng 2022-01-14T02:28:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T02:30:05+00:00

  Giải thích từ “Quỹ tích” và “Quỹ đạo”

  + Quỹ đạo là đường cong hấp dẫn của một thiên thể xung quanh một điểm trong không gian

  + Quỹ tích là một tập hợp các điểm trong không gian, thỏa mãn một tính chấtthuộc tính nào đó

  Trg SGK lớ 9 hình như có á

  0
  2022-01-14T02:30:15+00:00

  Đáp án:

  Quỹ tích là một tập hợp các điểm trong không gian, thỏa mãn một tính chất, thuộc tính nào đó Các loại quỹ tích cơ bản: Tập hợp các điểm gồm hai điểm A, B và tất cả những điểm nằm giữa A và B là đoạn thẳng AB. Tập hợp các điểm cách đều hai điểm cố định là đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm ấy.

  Quỹ đạo: Một quỹ đạo hoặc đường bay là đường mà một vật thể lớn đang chuyển động theo không gian như là một hàm của thời gian.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )